Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου: Μάθε τα πάντα

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ή Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας συνιστά μια σημαντική, και από το 2021 απαραίτητη και υποχρεωτική για όλα τα κτίρια διαδικασία μέσω της οποίας κάθε ακίνητο στην Ελληνική Επικράτεια πρέπει σύμφωνα με τον νέο νόμο να έχει ώστε να συμπεριληφθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ). Είναι στην ουσία ένας ψηφιακός φάκελος μέσα στον οποίο αποτυπώνονται η υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας αντιστοίχως, καθώς και οι σχετικές άδειες και οι μεταβολές αυτών κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους.

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ή Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας (π.χ. διαμέρισμα σε πολυκατοικία), συνδέεται με τον αριθμό ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) της ιδιοκτησίας εφόσον υπάρχει με ειδική αναφορά σε αυτόν. Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ή Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας, τηρείται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο όπως αυτό ορίζεται στο Αρθ.53 του Ν.4495/17 και εποπτεύεται από το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος.

Επίσης, να σημειώσουμε ότι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου αποδεικνύεται εξαιρετικά βοηθητική και χρήσιμη και στις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, με την οποία οι ιδιοκτήτες που έχουν υποστεί ζημιές θα μπορούν να αποζημιωθούν άμεσα καθώς το κράτος θα έχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για την κατάσταση του κάθε κτιρίου της χώρας.

dikaiologitika ilektroniki tautotia ktiriou

Τι ορίζεται ως Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου;

Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου είναι ένας ηλεκτρονικός φάκελος μέσα στον οποίο καταγράφονται τα στοιχεία κάθε κτιρίου. Με τον τρόπο αυτό αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση όλων των κτιρίων της χώρας, ο φάκελος αυτός, όπως και για κάθε κτίριο θα βρίσκεται σε μόνιμη διασύνδεση με το Κτηματολόγιο, τη ΔEH και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, φέρνοντας καθοριστικές αλλαγές στον ισχύοντα τρόπο έκδοσης των νέων οικοδομικών αδειών.

Ο ηλεκτρονικός αυτός φάκελος που θα δημιουργείται αποκλειστικά από τον μηχανικό στην ψηφιακή πλατφόρμα «Ταυτότητα Κτιρίου» η οποία έχει τεθεί πιλοτικά σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021, θα συμπεριλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με το ακίνητο.

Ενώ στον νέο θεσμό είναι υποχρεωτική και η υπαγωγή όλων των νέων κτιρίων και των διηρημένων ιδιοκτησιών για τα οποία εκδίδονται οικοδομικές άδειες καθώς και όλων των παλαιότερων κτιρίων που πρόκειται να μεταβιβαστούν.

Ποιος θα έχει την ευθύνη και θα αναλαμβάνει όλη την διαδικασία;

Όλη τη διαδικασία θα την αναλαμβάνει πιστοποιημένος και εξουσιοδοτημένος από εσάς μηχανικός. Αυτός θα έχει και την ευθύνη για όλα όσα δηλώνονται και αναφέρονται στα προαναφερόμενα έγγραφα και στην καταχώρησή τους στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα. Η δήλωση της Ταυτότητας Κτιρίου γίνεται ανά κτίριο ή ανά διηρημένη ιδιοκτησία (διαμέρισμα, κατάστημα κλπ). Ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός συμπληρώνει τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας. Ο μηχανικός αφού κάνει την αποτύπωση του κτιρίου ελέγχει το ακίνητο σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας (εφόσον αυτά υπάρχουν). Ο έλεγχος αφορά τα εξής:
  • Τη νομιμότητα του χώρου
  • Την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου
  • Την στατική του επάρκεια
  • Τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του
Αναφορικά με την υποβολή της δήλωσης, αυτή γίνεται ηλεκτρονικά από τον ιδιοκτήτη του κτιρίου κατά τη πρώτη μεταβίβασης του. Αν πρόκειται για νέα οικοδομή, τότε η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου εκδίδεται μαζί με την οικοδομική του άδεια. Σε περίπτωση που στο κτίριο πραγματοποιηθούν έργα τα οποία μεταβάλλουν τα πολεοδομικά του μεγέθη, τότε ο ιδιοκτήτης οφείλει να ενημερώσει ανάλογα την Ταυτότητα Κτιρίου του.

Ποια είναι η προθεσμία για την έκδοση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου;

Η προθεσμία έκδοσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου ως τώρα έχει αναστείλει τέσσερις φορές. Σύμφωνα με τις τελευταίες κυβερνητικές ανακοινώσεις (έως τις 6 Οκτωβρίου 2021), η σχετική διάταξη αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2022, εκτός κι αν υπάρξει και άλλη παράταση. Η νέα παράταση δόθηκε έπειτα από έντονα αιτήματα τόσο της ΠΟΜΙΔΑ όσο και των ιδιοκτητών καθώς ο χρόνος ήταν περιορισμένος, λόγω του lockdown για να ολοκληρωθεί η συλλογή των εγγράφων και ειδικότερα να υπάρχει έγκυρη βεβαίωση μηχανικού όσον αφορά την τακτοποίηση αυθαιρέτων. Τώρα, όσον αφορά στο χρονικό περιθώριο που δίνεται στα παλαιότερα κτίρια για να τους καταχωρηθεί Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία εμπίπτουν όπως αναφέραμε ακριβώς από πάνω.

Ποιο το κόστος για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου;

Το κόστος για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου αναμένεται να ανέλθει τουλάχιστον στα 300 ευρώ + τον Φ.Π.Α. Αυτό θα είναι το ελάχιστο κόστος για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου στην Ελλάδα. Εφόσον το εν λόγω ακίνητο είναι νόμιμο και δεν φέρει καμία πολεοδομική παράβαση. Σε αντίθετη περίπτωση, το κόστος αναμένεται να είναι υψηλότερο.

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι μια σειρά διαδικασιών που επιβαρύνουν κυρίως τους μηχανικούς, αφού αυτοί καλούνται να γνωρίζουν από πού θα πάρουν τα έγγραφα, πώς να χειρίζονται τη πλατφόρμα και ποιες ενέργειες πρέπει να ακολουθήσουν. Ο μηχανικός που αναλαμβάνει την έκδοση της ταυτότητας κτιρίου είναι υπεύθυνος για τυχόν ανακρίβειες ή λάθη που αυτή ενδέχεται να φέρει.

Γνωρίζοντας πως οι αμοιβές των μηχανικών υπόκεινται σε ελεύθερη συμφωνία με τους ιδιοκτήτες, το κόστος δεν είναι σταθερό. Το κόστος μπορεί να αυξομειώνεται ανάλογα με το μέγεθος του ακινήτου. Σε περίπτωση που το ακίνητο βαρύνουν τυχόν αυθαιρεσίες, τα έξοδα για την έκδοση της Ταυτότητας Κτιρίου αυξάνονται. Η ρύθμιση αυθαιρεσίας που καλείστε να κάνετε ξεκινά από 200€ + ΦΠΑ, ενώ ενδέχεται να χρειαστεί να καταβάλλετε και πρόστιμο. Αξίζει να σημειώσουμε πως οι προαναφερθείσες τιμές είναι οι ελάχιστες της αγοράς.

Συμπερασματικά τα βήματα μιας καταχώρισης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου

Εντοπισμός του οικοπέδου στον χάρτη

και καταχώρηση των βασικών του στοιχείων. Ανεξάρτητα αν πρόκειται για ολόκληρο κτίριο ή ένα μόνο διαμέρισμα και ιδιοκτησία. o.

Περιγραφή κάθε ξεχωριστής διαδικασίας

Μπαίνουν στο πληροφοριακό σύστημα τα σχέδια και τα δικαιολογητικά. Έτσι, σε κάθε οικόπεδο αντιστοιχεί μία καταχώριση.

Αν ένα οικόπεδο δεν έχει καταχωριστεί

Η διαδικασία περιλαμβάνει νέα εγγραφή με νέο γεωγραφικό και χωροταξικό εντοπισμό του οικοπέδου

Καταχώρηση ιδιοκτησιών

Αφού γίνει η καταχώρηση του οικοπέδου, ακολουθεί η καταχώρηση ιδιοκτησιών, με τις αντίστοιχες αναλυτικές περιγραφές.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στην εταιρεία μας ένα ευρύ δίκτυο πιστοποιημένων και με πολυετή εμπειρία μηχανικών, βρίσκεται στην διάθεση σας για να αναλάβει και την δική σας διαδικασία έκδοσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας. Επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε το δικό σας ραντεβού αλλά και ρωτήστε μας για κάθε απορία που μπορεί να έχετε.