Η έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την νομιμοποίηση κάθε κτιρίου. Τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Φεβρουαρίου του 2021 αλλά έκτοτε έχει λάβει αρκετές παρατάσεις. Αφορά όλα τα κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά, καθώς και όλες τις ιδιοκτησίες που έχουν ανεγερθεί ή ανεγείρονται με βάση την οικοδομική άδεια. Ενώ και για την μεταβίβαση οποιουδήποτε ακινήτου, η ηλεκτρονική ταυτότητα συνιστά προαπαιτούμενο και υποχρεωτικό έγγραφο, το οποίο προσαρτάται και στο συμβόλαιο μεταβίβασης.

Εξαιρούνται ωστόσο τα κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο και όλα τα ιδιωτικά κτίρια τα οποία στεγάζουν χρήση υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης και συνάθροισης κοινού για τα οποία θα πρέπει αυτή να υποβληθεί εντός πενταετίας. Παρακάτω θα αναφερθούμε πιο αναλυτικά σε όλες κατηγορίες των κτιρίων.

Στην ουσία λοιπόν, η ηλεκτρονική ταυτότητα είναι ένας ηλεκτρονικός φάκελος στον οποίο αποτυπώνεται αναλυτικά η κατάσταση του εκάστοτε κτιρίου ή της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας και των αδειών τους με σκοπό την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταβολών τους κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους.

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό φάκελο της ηλεκτρονικής ταυτότητας είναι τα ακόλουθα 8 έγγραφα:

  1. Το στέλεχος οικοδομικής άδειας με τις αναθεωρήσεις του κτιρίου εφόσον υπάρχουν και ανάλογα με το που βρίσκεται η ιδιοκτησία
  2. Τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια και τη μελέτη προσβασιμότητας των ΑμεΑ ή εμποδιζόμενων ατόμων εφόσον απαιτείται
  3. Το πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ιδιοκτησίας/κτιρίου ή τμημάτων αυτού
  4. Το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής εφόσον αυτό έχει εκδοθεί
  5. Oι Δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής, επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων εφόσον υπάρχουν
  6. Τα σχέδια κατόψεων τα οποία αποτυπώνουν την ιδιοκτησία στην πραγματική της κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων α’, β’ και ε’
  7. Το δελτίο δομικής τρωτότητας ή της τεχνικής έκθεσης δομικού ελέγχου ή τη μελέτη στατικής επάρκειας αν απαιτείται
  8. Ο πίνακας χιλιοστών και η μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου εφόσον υπάρχουν και απαιτούνται
  9. Το Πιστοποιητικό Πληρότητας για Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Τα άνωθεν στοιχεία και δικαιολογητικά είναι απαραίτητα να συμπεριλαμβάνονται στον φάκελο και η συμπλήρωση τους γίνεται από τον εξουσιοδοτημένο για την κάθε ιδιοκτησία ή το κτίριο, μηχανικό, σε ειδικό έντυπο, το οποίο τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή.

Όταν συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία του Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου (Π.Π.Τ.Κ.) και πραγματοποιηθεί και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών, τότε δίνεται ο κωδικός ιδιοκτησίας, ο οποίος αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον εξουσιοδοτημένο μηχανικό και στον αναφερόμενο στην αίτηση ιδιοκτήτη του κτιρίου ή και της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας (οριζόντιας ή κάθετης).

Το κάθε πιστοποιητικό φέρει μοναδικό αριθμό και μέσω αυτής της διαδικασίας όλα τα στοιχεία θα υπάρχουν σε ένα ηλεκτρονικό μητρώο και έτσι ο ιδιοκτήτης θα έχει την δυνατότητα να ξέρει τι γίνεται στην ιδιοκτησία του ανά πασά στιγμή.

Ποια ακίνητα θα πρέπει να έχουν Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου σε πέντε χρόνια;

Σε πέντε χρόνια θα πρέπει να έχουν Ηλεκτρονική ταυτότητα τα ακίνητα:

Σε ότι αφορά όλα τα υπόλοιπα ακίνητα της χώρας, όπως τα διαμερίσματα και τις κατοικίες, ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να έχουν Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου για να γίνει η μεταβίβαση τους. Άρα θα αναγκαστούν να εκδώσουν ηλεκτρονική ταυτότητα κατά την πώληση του ακινήτου ή σε οποιαδήποτε άλλη πράξη αλλαγής ιδιοκτήτη.

Υποχρέωση επομένως για εισαγωγή στον θεσμό έχουν:

Ποια η διαδικασία συμπλήρωσης των δικαιολογητικών και ποιοι ορίζονται ως χρήστες του πληροφοριακού συστήματος;

Αρχικά ως χρήστες του συστήματος ορίζονται οι εξουσιοδοτημένοι μηχανικοί. Ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος μηχανικός αναλαμβάνει την συμπλήρωση όλων των δικαιολογητικών και την ευθύνη και τον έλεγχο όλων όσων δηλώνονται στα έγγραφα. Η διαδικασία για την καταχώρηση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου ή Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας υλοποιείται με την καταχώριση οικοπέδου/γηπέδου και την καταχώριση ιδιοκτησιών.

Έπειτα ο αρμόδιος μηχανικός εκδίδει το Απόσπασμα Ταυτότητας Κτηρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας, που φέρει μοναδικό κωδικό και κλειδί γνησιότητας. Το Απόσπασμα συνιστά επομένως και την αποτύπωση του τεχνικού φακέλου του ακινήτου με το σύνολο των στοιχείων του. Επιπρόσθετα, να σημειώσουμε ότι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι το τελευταίο βήμα για την οριστική τακτοποίηση των αυθαίρετων κτισμάτων.

Ελπίζουμε να σας ενημερώσαμε αναλυτικά για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, ενώ για οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου και οι αρμόδιοι μηχανικοί μας με πολυετή εμπειρία και κυρίως τεχνογνωσία βρίσκονται στην διάθεση σας για να ολοκληρώσουν όλη την διαδικασία με επαγγελματισμό και αξιοπιστία.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *