Ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) είναι ένα μοναδικό αριθμητικό σύστημα που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα για τη ταυτοποίηση και την καταγραφή των ακινήτων. Ο ΚΑΕΚ αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο και σημαντικό εργαλείο στον τομέα του κτηματολογίου και συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση της διαχείρισης των κτηματολογικών στοιχείων σε όλη τη χώρα.

Παρακάτω θα αναφερθούμε αναλυτικά στη σημασία και τη λειτουργία του ΚΑΕΚ, καθώς επίσης και στο τι είναι ο αριθμός καθέτου και τι το κτηματολογικό απόσπασμα.

Ποια είναι η σημασία του ΚΑΕΚ;

Ο ΚΑΕΚ ανατίθεται σε κάθε ακίνητο που είναι καταχωρημένο στο εθνικό κτηματολόγιο και αποτελεί μια μοναδική αναγνωριστική σήμανση για το συγκεκριμένο ακίνητο. Αυτός ο αριθμός είναι σημαντικός για διάφορους λόγους. Πιο αναλυτικά είναι σημαντικός για την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών για τη ταυτοποίηση της ιδιοκτησίας, την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου, καθώς επίσης και για νομικούς και φορολογικούς σκοπούς.

Ο ΚΑΕΚ αποτελεί επίσης σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας στις διαδικασίες σχετικά με την ιδιοκτησία ακινήτων. Με τη βοήθεια του ΚΑΕΚ, οι πολίτες, οι επενδυτές αλλά και οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να αναζητήσουν αξιόπιστες πληροφορίες για την ιστορία των ακινήτων, τις νομικές υποθέσεις που τα αφορούν και άλλες σχετικές πληροφορίες που συνδέονται με την ιδιοκτησία κτημάτων.

Συνολικά, ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) συνιστά έναν θεμελιώδη πυλώνα για τη διαχείριση και την ανάπτυξη του κτηματολογικού συστήματος στην Ελλάδα, προσφέροντας εξαιρετικά αξιόπιστες πληροφορίες και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη του κοινού στις διαδικασίες που σχετίζονται με την ιδιοκτησία ακινήτων. Ενώ κρίνεται συνετό να τονιστεί ότι καμία συναλλαγή δεν μπορεί να γίνει με το κτηματολογικό γραφείο εάν δε γνωρίζουμε πρώτα τον ΚΑΕΚ του ακινήτου.

Πιο αναλυτικά ο ορισμός του ΚΑΕΚ

Πιο αναλυτικά ο Κ.Α.Ε.Κ. είναι ένας δωδεκαψήφιος αριθμός που προσδιορίζει μοναδικά οποιοδήποτε γεωτεμάχιο στον Ελληνικό χώρο. Πιο συγκεκριμένα:

Τα δύο πρώτα ψηφία του κωδικού προσδιορίζουν τον Νομό στον οποίο βρίσκεται το γεωτεμάχιο π.χ. ο κωδικός 05 είναι ο Νομός Αττικής κλπ. Η αρίθμηση των νομών έχει γίνει κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά. Η διοικητική ονομασία αφορά τους ΟΤΑ όπως ήταν με το σύστημα διοικητικής διαίρεσης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, όχι όπως είναι σήμερα με το σύστημα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ.

Τα τρία επόμενα ψηφία προσδιορίζουν τον Δήμο ή την Κοινότητα εντός του νομού αναφοράς. Και εδώ ακολουθείται η αρίθμηση κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά. Στη συνέχεια τα δύο επόμενα προσδιορίζουν τον «κτηματολογικό τομέα». Τα δύο επόμενα από αυτά προσδιορίζουν την «κτηματολογική ενότητα». Ενώ τα τελευταία τρία ψηφία αποτελούν τον αύξοντα αριθμό του γεωτεμαχίου εντός της ενότητας.

Πώς μπορεί κάποιος να πληροφορηθεί τον ΚΑΕΚ ενός ακινήτου;

Μπορείτε άμεσα να πληροφορηθείτε τον ΚΑΕΚ από την ψηφιακή κτηματολογική βάση του Ελληνικού Κτηματολογίου. Η εισαγωγή σε αυτήν την ηλεκτρονική πλατφόρμα γίνεται με τη χρήση των κωδικών Τaxisnet. Οποιαδήποτε συναλλαγή επιθυμείτε να κάνετε με τα κτηματολογικά γραφεία μπορείτε να την πραγματοποιήσετε με τον ΚΑΕΚ. Γνωρίζοντας τον μπορείτε να ζητήσετε με αίτηση αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και/ή απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος. Το αντίγραφο του κτηματολογικού φύλλου περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που αφορούν τα εμπράγματα δικαιώματα που υφίστανται επί του ακινήτου ενώ το απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος περιέχει την γεωμετρία του ακινήτου (εμβαδόν, θέση, κλπ).

Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να βρούμε το ΚΑΕΚ του ακινήτου από το αντίστοιχο κτηματολογικό γραφείο μέσω δικηγόρου στα αλφαβητικά ευρετήρια που υπάρχουν στα κτηματολογικά γραφεία για όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή με αναζήτηση στους χάρτες της κτηματογράφησης με οδό, αριθμό, τοπωνύμιο κλπ.

Τι είναι ο Αριθμός Καθέτου;

Ο αριθμός καθέτου αναφέρεται σε ένα μοναδικό αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε ακίνητο σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Στην ουσία, ο αριθμός καθέτου χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση και την καταγραφή των ακινήτων σε διάφορες διοικητικές διαδικασίες και νομικές διαμάχες. Μέσω αυτού του αριθμού, είναι δυνατή η αναζήτηση και η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία, τα χαρακτηριστικά και την ιστορία του κάθε ακινήτου.

Ο αριθμός καθέτου αποτελεί σημαντικό στοιχείο στον τομέα του κτηματολογίου καθώς βοηθά στη διαφάνεια και την ακρίβεια των διαδικασιών που σχετίζονται με την ιδιοκτησία ακινήτων. Με την χρήση του αριθμού καθέτου, οι πολίτες και οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των ακινήτων, τις νομικές υποθέσεις που τα αφορούν και άλλες σημαντικές λεπτομέρειες που συνδέονται με την ιδιοκτησία ακινήτων.

Τι είναι το Κτηματολογικό Απόσπασμα;

Το κτηματολογικό απόσπασμα παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο ακίνητο, τον αριθμό καθέτου και τα χαρακτηριστικά του, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για την ιδιοκτησία και τη χρήση του. Αυτός ο τύπος πληροφοριών είναι απαραίτητος για νομικές διαδικασίες, την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου και τη γενικότερη κατανόηση της κατάστασης της ιδιοκτησίας.

Ελπίζουμε να βρήκατε χρήσιμες και ξεκάθαρες τις πληροφορίες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ακίνητο σας μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες μας και φυσικά να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *