Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου;

Η όλη διαδικασία γίνεται από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής ψηφιακής πλατφόρμας «Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου», η οποία αναπτύχθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), που είναι και ο πάροχος των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το υπουργείο, τους μηχανικούς και τους πολίτες. Τα βασικά στάδια της διαδικασίας έκδοσης της Ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου είναι τα ακόλουθα:
 1. Ο κάθε ιδιοκτήτης απευθύνεται σε έναν πιστοποιημένο Μηχανικό, τον οποίο εξουσιοδοτεί για να αναλάβει εξ ολοκλήρου όλη την διαδικασία. Αρχικά, πρέπει να καταχωρηθεί το οικόπεδο/γήπεδο και σε δεύτερη φάση η ιδιοκτησία.
 1. Ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός συμπληρώνει τα στοιχεία της ταυτότητας του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας αφού έχει πραγματοποιήσει έλεγχο στο συνόλου του κτιρίου. Σε περίπτωση πολυκατοικιών όπου έχουν συσταθεί οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες υπεύθυνος μηχανικός ορίζεται για το σύνολο του κτιρίου με απόφαση της πλειοψηφίας.
 1. Ο μηχανικός αφού ελέγξει πλήρως το ακίνητο σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας (εφόσον αυτά υπάρχουν) και αφού κάνει τις απαραίτητες μετρήσεις για την νομιμότητα του χώρου, την ενεργειακή απόδοση και όλα όσα αναφέρθηκαν άνωθεν, έπειτα θα συμπληρώσει και τα απαιτούμενα έγγραφα.
 1. Τα στοιχεία ενημέρωσης και η αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού κτιρίου ή διηρημένης ιδιοκτησίας υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό. Με την καταχώρηση της αίτησης, λαμβάνεται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα μοναδικός αριθμός Ταυτότητας.
 1. Μετά και τη συμπλήρωση των απαιτούμενων μελετών και εγγράφων εκδίδονται το Πιστοποιητικό Πληρότητας (Π.Π.Τ.Κ.) και το Πιστοποιητικό Πληρότητας αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας καθώς και το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής από την Υπηρεσία Δόμησης. Αυτά περιλαμβάνουν και τη βεβαίωση του μηχανικού ότι το ακίνητο έχει (ή δεν έχει) αυθαιρεσίες και το κατά πόσο οι τυχόν αυθαιρεσίες έχουν τακτοποιηθεί, καθώς και τα στοιχεία του Αποσπάσματος.
 1. Έπειτα μηχανικός εκδίδει το Απόσπασμα Ταυτότητας Κτιρίου. Το κάθε Απόσπασμα έχει το δικό του κλειδί γνησιότητας και αποκλειστικό Κωδικό Ταυτότητας. Ο μοναδικός ηλεκτρονικός κωδικός γνωστοποιείται από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό στον αναφερόμενο στην αίτηση ιδιοκτήτη του κτιρίου ή και της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας (οριζόντιας ή κάθετης). Ο κωδικός αυτός παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου γνησιότητας του πιστοποιητικού, καθώς και επανέκδοσης του.
 1. Η κάθε δήλωση για έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας γίνεται ανά κτίριο ή ανά διηρημένη ιδιοκτησία.

Συμπερασματικά τα βήματα μιας καταχώρισης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου

 • Το πρώτο και βασικότερο βήμα για την καταχώρηση ενός ακινήτου είναι ο εντοπισμός του οικοπέδου στον χάρτη και η καταχώρηση των βασικών του στοιχείων. Ανεξάρτητα αν πρόκειται για ολόκληρο κτίριο ή ένα μόνο διαμέρισμα και ιδιοκτησία.
 • Ακολουθεί η περιγραφή κάθε ξεχωριστής διαδικασίας. Στο τέλος μπαίνουν στο πληροφοριακό σύστημα τα σχέδια και τα δικαιολογητικά. Έτσι,σε κάθε οικόπεδο αντιστοιχεί μία καταχώριση. Αν όμως πρόκειται για κάθετη ιδιοκτησία η καταχώρηση μπορεί να γίνει ξεχωριστά για κάθε τμήμα του οικοπέδου που αποτελεί κάθετη ιδιοκτησία. Αν όμως υπάρχει οριζόντια ιδιοκτησία επί καθέτου, η ξεχωριστή καταχώρηση καθίσταται υποχρεωτική.
 • Σε περίπτωση που ένα οικόπεδο δεν έχει προηγουμένως καταχωριστεί, η διαδικασία περιλαμβάνει νέα εγγραφή με νέο γεωγραφικό και χωροταξικό εντοπισμό του οικοπέδου. Μεταξύ άλλων, ο μηχανικός στη νέα αυτή εγγραφή πρέπει να συμπεριλάβει: Περιγραφή, ΚΑΕΚ, αν βρίσκεται σε περιοχή με ειδικό πολεοδομικό καθεστώς και οτιδήποτε επιπλέον σχετίζεται με την ιδιοκτησία.
 • Αρμόδιος και υπεύθυνος για τη δημιουργία Ταυτότητας Κτιρίου είναι ο μηχανικός. Εκείνος καλείται να ακολουθήσει τα βήματα που χρειάζονται και να συλλέξει και να εισάγει στον φάκελο όλα τα απαραίτητα σχεδία και δικαιολογητικά.
 • Αφού γίνει η καταχώρηση του οικοπέδου, ακολουθεί η καταχώρηση ιδιοκτησιών, με τις αντίστοιχες αναλυτικές περιγραφές. Να σημειωθεί για ακόμη μια φορά, ότι σε περίπτωση που το σύνολο του οικοπέδου το οποίο αφορά προγενέστερη καταχώρηση, αποτελεί ενιαία αδιαίρετη ιδιοκτησία, καταχωρείται ως μία ιδιοκτησία.
ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στην εταιρεία μας ένα ευρύ δίκτυο πιστοποιημένων και με πολυετή εμπειρία μηχανικών, βρίσκεται στην διάθεση σας για να αναλάβει και την δική σας διαδικασία έκδοσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας. Επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε το δικό σας ραντεβού αλλά και ρωτήστε μας για κάθε απορία που μπορεί να έχετε.