Συνεργαζόμαστε μόνο με πιστοποιημένους μηχανικούς

Όλη τη διαδικασία θα την αναλαμβάνει πιστοποιημένος και εξουσιοδοτημένος από εσάς μηχανικός. Αυτός θα έχει και την ευθύνη για όλα όσα δηλώνονται και αναφέρονται στα προαναφερόμενα έγγραφα και στην καταχώρησή τους στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα. Η δήλωση της Ταυτότητας Κτιρίου γίνεται ανά κτίριο ή ανά διηρημένη ιδιοκτησία (διαμέρισμα, κατάστημα κλπ). Ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός συμπληρώνει τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας. Ο μηχανικός αφού κάνει την αποτύπωση του κτιρίου ελέγχει το ακίνητο σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας (εφόσον αυτά υπάρχουν). Ο έλεγχος αφορά τα εξής:
  • Τη νομιμότητα του χώρου
  • Την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου
  • Την στατική του επάρκεια
  • Τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του
Αναφορικά με την υποβολή της δήλωσης, αυτή γίνεται ηλεκτρονικά από τον ιδιοκτήτη του κτιρίου κατά τη πρώτη μεταβίβασης του. Αν πρόκειται για νέα οικοδομή, τότε η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου εκδίδεται μαζί με την οικοδομική του άδεια. Σε περίπτωση που στο κτίριο πραγματοποιηθούν έργα τα οποία μεταβάλλουν τα πολεοδομικά του μεγέθη, τότε ο ιδιοκτήτης οφείλει να ενημερώσει ανάλογα την Ταυτότητα Κτιρίου του. Τι είναι το ηλεκτρονικό μητρώο; Στο ηλεκτρονικό μητρώο θα είναι όλες οι καταχωρήσεις ιδιοκτησιών με τα στοιχεία της καθεμιάς, όπως την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, τα πιστοποιητικά ελέγχου, τους εξουσιοδοτημένους μηχανικούς, τους κυρίους του έργου, το πιστοποιητικό πληρότητας και άλλα στοιχεία.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στην εταιρεία μας ένα ευρύ δίκτυο πιστοποιημένων και με πολυετή εμπειρία μηχανικών, βρίσκεται στην διάθεση σας για να αναλάβει και την δική σας διαδικασία έκδοσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας. Επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε το δικό σας ραντεβού αλλά και ρωτήστε μας για κάθε απορία που μπορεί να έχετε.