Ποια κτίρια αφορά η έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου

Υποχρέωση απόκτησης ηλεκτρονικής ταυτότητας θα έχουν τα νέα κτίρια και οι διηρημένες ιδιοκτησίες για τα οποία εκδίδονται νέες οικοδομικές άδειες, ενώ τα παλαιότερα κτίρια θα πρέπει να την αποκτούν κατά τη στιγμή της μεταβίβασής τους αφού η σχετική δήλωση θα προσαρτάται υποχρεωτικά στο συμβόλαιο. Πιο αναλυτικά, η έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου αφορά όλα τα κτίρια και τις διηρημένες ιδιοκτησίες ( χωρίς αυθαιρεσίες) εντός προθεσμίας 10 ετών, οι οποίες είτε μεταβιβάζονται (για παλιά κτίρια και ιδιοκτησίες) είτε εκδίδουν νέες οικοδομικές άδειες (για νέα κτίρια και ιδιοκτησίες). Διαφορετικά θεωρούνται αυθαίρετα και επιβάλλονται κυρώσεις στους ιδιοκτήτες τους. Αφορά επομένως τόσο παλιά όσο και νέα κτίρια, ιδιωτικά και δημόσια. Επίσης, πρέπει να εκδώσουν Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου τα αυθαίρετα, για την πλήρη ολοκλήρωση των δηλώσεων. Πιο συγκεκριμένα όσα κτίρια ή ιδιοκτησίες ενταχθούν στο νέο νόμο για τα αυθαίρετα (ή έχουν ενταχθεί με τους Ν.4178/2013 – Ν.4014/2011 και Ν.3843/2010) οφείλουν να αποκτήσουν την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων σε πέντε χρόνια. Μόνο με την απόκτηση της ηλεκτρονικής ταυτότητας τα κτίρια αποκτούν νομιμοποίηση για πάντα και η τακτοποίηση αυθαιρέτων θεωρείται ολοκληρωμένη. Ειδικά τα κτίρια των οποίων η άδεια εκδόθηκε μετά την 1/3/2012 πρέπει να εκδώσουν την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων αμέσως μόλις ξεκινήσει η εφαρμογή του νέου μέτρου της ταυτότητας. Ενώ από την εφαρμογή του νόμου και έκτοτε για οποιαδήποτε εργασία στο κτίριο για την οποία απαιτείται άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ο αρμόδιος μηχανικός ενημερώνει την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

Για την υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, τα ακίνητα διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Πρώτη Κατηγορία:
 • Όλα τα κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ καθώς και τα κτίρια που στεγάζουν τις υπηρεσίες αυτών
 • Όλα τα κτίρια όπου συγκεντρώνεται κοινό όπως μουσεία, θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες τέχνης, εκθεσιακοί χώροι, σταθμοί μετεπιβίβασης ΜΜΕ
 • Πρατήρια υγρών καυσίμων και πλυντήρια αυτοκινήτων
 • Τουριστικές μονάδες άνω των 300 τ.μ.
 • Δημόσια και ιδιωτικά κτίρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Όλα τα κτίρια που σχετίζονται με παροχή ιατρικής φροντίδας, είτε είναι νοσοκομεία είτε οίκοι ευγηρίας, βρεφοκομεία, παιδικοί και βρεφικοί σταθμοί, ιδρύματα ατόμων με αναπηρία
 • Σωφρονιστικά καταστήματα και ειδικά καταστήματα κράτησης νέων
Δεύτερη Κατηγορία:
 • Στην δεύτερη κατηγορία συγκαταλέγονται όλα τα υπόλοιπα κτίρια και οι αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες, ανεξαρτήτου χρήσεως
Για τα ακίνητα της πρώτης κατηγορίας η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου μπορεί να καταχωριστεί εντός 5 έτη, ενώ για τα κτίρια της δεύτερης κατηγορίας η υποχρέωση ξεκινά από τη στιγμή της μεταβίβασης του κτιρίου ή της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας, ενώ η σχετική δήλωση προσαρτάται υποχρεωτικά και στο συμβόλαιο, όπως προαναφέρθηκε. Ο λόγος για τον οποίο γίνεται επανέλεγχος κάθε πέντε χρονιά είναι για να ενημερώνετε το σύστημα και να φαίνεται αν έχουν υπάρξει μεταβολές, όπως για παράδειγμα αν έχει αναπτυχθεί ενεργειακά ή αν έχει τροποποιήσει τα σχέδια του το κτίριο. Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να ενημερωθούν για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα; Οι υποχρεώσεις προς τους πολίτες αρχικά αφορούσαν αποκλειστικά σε ιδιοκτήτες κτιρίων, των οποίων η οικοδομική τους άδεια εκδόθηκε μετά την 1.1.2011, δηλαδή νέο ανεγειρόμενα κτίρια. Έπειτα όμως θα επεκταθούν σε όλα τα υφιστάμενα κτίρια των οποίων η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί πριν την 1.3.2012, ενώ και όλα τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων χωρίς οικοδομική άδεια, που έχουν ρυθμιστεί με τους νόμους περί αυθαιρέτων (Ν.4014/11 & Ν.4178/13). Τι ισχύει για κάθε οικόπεδο; Σε κάθε οικόπεδο αντιστοιχεί μια καταχώρηση. Σε περίπτωση, όμως, σύστασης κάθετου ιδιοκτησίας μπορεί να γίνει ξεχωριστή καταχώριση για κάθε τμήμα του οικοπέδου που αποτελεί κάθετη ιδιοκτησία. Εφόσον έχει συσταθεί οριζόντια ιδιοκτησία επί καθέτου, γίνεται υποχρεωτικά ξεχωριστή καταχώριση οικοπέδου/ γηπέδου για κάθε κάθετη ιδιοκτησία. Ξεχωριστή καταχώρηση γίνεται για το σύνολο των κοινόχρηστων χώρων του οικοπέδου ή γηπέδου. Στην περίπτωση που το οικόπεδο δεν έχει καταχωρηθεί, ο μηχανικός εισάγει στο πληροφοριακό σύστημα νέα εγγραφή και συμπληρώνει το ηλεκτρονικό έντυπο ιδιοκτησίας. Εντοπίζει γεωχωρικά το οικόπεδο και συμπληρώνει, μεταξύ άλλων, τα εξής στοιχεία:
 • Περιγραφή του οικοπέδου και τεχνική περιγραφή ιδιοκτησίας
 • Χιλιοστά ιδιοκτησίας επί του οικοπέδου
 • Επιλογή τύπου ιδιοκτησίας (αδιαίρετη ιδιοκτησία, κάθετη ή οριζόντια ή κοινόχρηστοι χώροι)
 • ΚΑΕΚ, εάν βρίσκεται εκτός ή εντός σχεδίου πόλης
 • Τον αριθμό των αυτοτελών ιδιοκτησιών, εάν βρίσκεται σε περιοχή όπου επικρατεί ειδικό πολεοδομικό καθεστώς κ.α.
 • Πίνακα με τις επιφάνειες ανά όροφο και πίνακα με τις χρήσεις ανά όροφο
 • Αιτιολόγηση υποβολής της Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας
Η περίπτωση της ξεχωριστής ιδιοκτησίας Μετά το οικόπεδο, η διαδικασία περνά στην καταχώρηση ιδιοκτησιών, με περιγραφή και τεκμηρίωση των οικοπέδων ή γηπέδων ή κτιρίων ή τμημάτων αυτών που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες. Διευκρινίζεται πως στην περίπτωση που το σύνολο του οικοπέδου ή γηπέδου, το οποίο αφορά προγενέστερη καταχώρηση Οικοπέδου/ Γηπέδου, αποτελεί ενιαία αδιαίρετη ιδιοκτησία, καταχωρείται μια ιδιοκτησία. Ανεξαρτήτως ύπαρξης και αριθμού κτισμάτων σε αυτό. Ενώ μετά από αυτό το χρονικό όριο η καταχώριση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και της Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας θα είναι υποχρεωτική και θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και χωρίς χρέωση.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στην εταιρεία μας ένα ευρύ δίκτυο πιστοποιημένων και με πολυετή εμπειρία μηχανικών, βρίσκεται στην διάθεση σας για να αναλάβει και την δική σας διαδικασία έκδοσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας. Επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε το δικό σας ραντεβού αλλά και ρωτήστε μας για κάθε απορία που μπορεί να έχετε.