Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταχώρηση στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου;

Η έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου αφορά όλα τα κτίρια και τις διηρημένες ιδιοκτησίες ( χωρίς αυθαιρεσίες) εντός προθεσμίας 10 ετών, οι οποίες είτε μεταβιβάζονται (για παλιά κτίρια και ιδιοκτησίες) είτε εκδίδουν νέες οικοδομικές άδειες (για νέα κτίρια και ιδιοκτησίες). Διαφορετικά θεωρούνται αυθαίρετα και επιβάλλονται κυρώσεις στους ιδιοκτήτες τους. Αφορά επομένως τόσο παλιά όσο και νέα κτίρια, ιδιωτικά και δημόσια. Επίσης, πρέπει να εκδώσουν Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου τα αυθαίρετα , για την πλήρη ολοκλήρωση των δηλώσεων. Πιο συγκεκριμένα όσα κτίρια ή ιδιοκτησίες ενταχθούν στο νέο νόμο για τα αυθαίρετα (ή έχουν ενταχθεί με τους Ν.4178/2013 – Ν.4014/2011 και Ν.3843/2010) οφείλουν να αποκτήσουν την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων σε πέντε χρόνια. Μόνο με την απόκτηση της ηλεκτρονικής ταυτότητας τα κτίρια αποκτούν νομιμοποίηση για πάντα και η τακτοποίηση αυθαιρέτων θεωρείται ολοκληρωμένη. Ειδικά τα κτίρια των οποίων η άδεια εκδόθηκε μετά την 1/3/2012 πρέπει να εκδώσουν την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων αμέσως μόλις ξεκινήσει η εφαρμογή του νέου μέτρου της ταυτότητας. Ενώ από την εφαρμογή του νόμου και έκτοτε για οποιαδήποτε εργασία στο κτίριο για την οποία απαιτείται άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ο αρμόδιος μηχανικός ενημερώνει την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

Τι ορίζει ο νόμος και η διαδικασία για τα Αυθαίρετα

Όσον αφορά στους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων κατηγορίας 1-4 που το προηγούμενο διάστημα μπήκαν στη ρύθμιση τακτοποίησης, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η διαδικασία όπως αναφέραμε και παραπάνω θεωρείται ολοκληρωμένη μόνον όταν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει ολοκληρώσει την Ηλεκτρονική Ταυτότητα της ιδιοκτησίας του. Ενώ όσοι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων δεν τακτοποίησαν το αυθαίρετο, θα βρεθούν αντιμέτωποι και σε περιορισμούς και απαγορεύσεις για:
  • να μεταβιβάσουν, να πουλήσουν ή να το γράψουν στα παιδιά τους
  • να προβούν στην έκδοση πολεοδομικών αδειών για εργασίες συντήρησης, ανακαίνισης, αποκατάστασης, αλλαγής χρήσης ή και επέκτασης των ακινήτων τους
  • να το μισθώσουν νόμιμα
  • να μην μπορούν να εκδώσουν οι μισθωτές του ακινήτου άδεια λειτουργίας επιχείρησης (εμπορικά καταστήματα, καταστήματα εστίασης, βιοτεχνίες κ.λπ.)
  • θα έχουν αυξημένο πρόστιμο και κίνδυνο πιθανής κατεδάφισης, σε περίπτωση που δεν μπορούν να προβούν σε νομιμοποίηση του κτιρίου
  • να χρηματοδοτηθούν για την αναβάθμιση του κτιρίου από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»
Πιο συγκεκριμένα για τα κτίρια που επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» που θα προκηρυχθεί το Φθινόπωρο του 2021, για πρώτη φορά θα ενταχθεί σε αυτό και η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, η οποία θα είναι υποχρεωτική για την αίτηση, ενώ θα επιδοτείται το κόστος της, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στην εταιρεία μας ένα ευρύ δίκτυο πιστοποιημένων και με πολυετή εμπειρία μηχανικών, βρίσκεται στην διάθεση σας για να αναλάβει και την δική σας διαδικασία έκδοσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας. Επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε το δικό σας ραντεβού αλλά και ρωτήστε μας για κάθε απορία που μπορεί να έχετε.